Listado de la etiqueta: parcelas incluidas núcleos rurales

DELIMITACIÓN DE NÚCLEOS RURAIS TRADICIONAIS. TEORÍA DAS DISTANCIAS MEDIAS (Capítulo I)

/
A pregunta que me encamiñou a facer a miña tese doutoral foi…